Quản lý nhiều tài khoản một cách dễ dàng

MAM/PAMM

Cung cấp giải pháp tích hợp tối ưu cho nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm

Quản lý nhiều tài khoản một cách dễ dàng

MAM/PAMM

Cung cấp giải pháp tích hợp tối ưu cho nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm

CAO CẤP. MẠNH MẼ. CHUYÊN NGHIỆP

FXTRADING.com Lợi ích của MAMM/Pam

Phạm vi thị trường rộng

Nhiều lựa chọn sản phẩm bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa, chỉ số, v.v.

Đào tạo và hỗ trợ chủ động

Được tiếp cận với chương trình đào tạo, tài nguyên và hỗ trợ dành riêng cho đối tác đa ngôn ngữ

Thanh khoản cao cấp

Tiếp cận các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu và nhóm thanh khoản sâu

Khớp lệnh nhanh

Thực hiện tức thời – hầu hết các giao dịch được thực hiện trong mili giây

CAO CẤP. MẠNH MẼ. CHUYÊN NGHIỆP

FXTRADING.com Lợi ích của MAMM/Pam

Phạm vi thị trường rộng

Nhiều lựa chọn sản phẩm bao gồm ngoại hối, tiền điện tử, hàng hóa, chỉ số, v.v.

Đào tạo và hỗ trợ chủ động

Được tiếp cận với chương trình đào tạo, tài nguyên và hỗ trợ dành riêng cho đối tác đa ngôn ngữ

Thanh khoản cao cấp

Tiếp cận các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu và nhóm thanh khoản sâu

Khớp lệnh nhanh

Thực hiện tức thời – hầu hết các giao dịch được thực hiện trong mili giây

GIẢI PHÁP TIN CẬY CHO NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Các tính năng chính của FXTRADING.com MAM/PAMM

Nếu bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn quản lý một số lượng lớn tài khoản thì đây là cách tốt nhất để thực hiện

Hoạt động trên số lượng tài khoản phụ không giới hạn

Phương thức phân bổ linh hoạt theo lô, ký quỹ tự do, tỷ lệ phần trăm, số dư hoặc vốn chủ sở hữu

Môi trường giao dịch không hạn chế, Expert Advisors (EA), lướt sóng và HFT đều được chào đón

Giám sát quản lý đơn hàng trực tiếp trong MAM và bao gồm cả P&L

Hoạt động trên số lượng tài khoản phụ không giới hạn

Phương thức phân bổ linh hoạt theo lô, ký quỹ tự do, tỷ lệ phần trăm, số dư hoặc vốn chủ sở hữu

Môi trường giao dịch không hạn chế, Expert Advisors (EA), lướt sóng và HFT đều được chào đón

Giám sát quản lý đơn hàng trực tiếp trong MAM và bao gồm cả P&L

GIẢI PHÁP TIN CẬY CHO NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Các tính năng chính của FXTRADING.com MAM/PAMM

Nếu bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp muốn quản lý một số lượng lớn tài khoản thì đây là cách tốt nhất để thực hiện

Hoạt động trên số lượng tài khoản phụ không giới hạn

Phương thức phân bổ linh hoạt theo lô, ký quỹ tự do, tỷ lệ phần trăm, số dư hoặc vốn chủ sở hữu

Môi trường giao dịch không hạn chế, Expert Advisors (EA), lướt sóng và HFT đều được chào đón

Giám sát quản lý đơn hàng trực tiếp trong MAM và bao gồm cả P&L

Nhiều tài khoản, giải pháp tất cả trong một

Đây là cách bạn trở thành một nhà quản lý tài chính

Đăng ký

Chỉ cần điền vào mẫu đăng ký trực tuyến của chúng tôi ở đây

Được phê duyệt

Xác minh tất cả các chi tiết trong email và làm theo hướng dẫn

Bắt đầu giao dịch

Sau khi phê duyệt đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập MAM của mình

Bắt đầu ngay hôm nay và trở thành Người quản lý quỹ mà không phải lo lắng

Bắt đầu ngay hôm nay và trở thành Người quản lý quỹ mà không phải lo lắng