Xây dựng mối quan hệ đối tác

Cấp độ tiếp theo

FXTRADING.com (FXT) cung cấp các công cụ quảng cáo hàng đầu, mức thanh toán cao và nhóm hỗ trợ tận tâm

Xây dựng mối quan hệ đối tác

Cấp độ tiếp theo

FXTRADING.com (FXT) cung cấp các công cụ quảng cáo hàng đầu, mức thanh toán cao và nhóm hỗ trợ tận tâm

Như đã thấy ở trên

Tăng trưởng nhanh thông qua quan hệ đối tác

Nhận hoa hồng không giới hạn, đặc quyền dành riêng cho đối tác và hơn thế nữa

Giới thiệu về sàn

Kiếm tiền hoa hồng vô giới hạn trên mỗi giao dịch được giới thiệu

MAM/PAMM

Giải pháp đáng tin cậy cho người quản lý tài chính

Giải pháp thanh khoản

Nhóm thanh khoản cấp 1, POP cấp cao nhất với sự hỗ trợ nâng cao

Tại sao hợp tác với chúng tôi?

Chúng tôi xem trọng mọi khách hàng

Tại FXT, chúng tôi cung cấp môi trường giao dịch đẳng cấp thế giới cho phép khách hàng tập trung vào giao dịch trong khi chúng tôi xử lý phần còn lại

Theo dõi và thanh toán theo thời gian thực

Dễ dàng khởi chạy, quản lý và theo dõi thu nhập cũng như khoản thanh toán cho đối tác thông qua cổng đối tác của chúng tôi

Các công cụ và tài nguyên hàng đầu trong ngành

Các tài nguyên và công cụ giao dịch sẵn sàng sử dụng cho mọi cấp độ nhà giao dịch

Nhóm đối tác thành công

Hỗ trợ chuyên nghiệp cho quá trình làm quen, hướng dẫn và người quản lý thành công đối tác đa ngôn ngữ tận tâm

Tại sao hợp tác với chúng tôi?

Chúng tôi xem trọng mọi khách hàng

Tại FXT, chúng tôi cung cấp môi trường giao dịch đẳng cấp thế giới cho phép khách hàng tập trung vào giao dịch trong khi chúng tôi xử lý phần còn lại

Các công cụ và tài nguyên hàng đầu trong ngành

Các tài nguyên và công cụ giao dịch sẵn sàng sử dụng cho mọi cấp độ nhà giao dịch

Theo dõi và thanh toán theo thời gian thực

Dễ dàng khởi chạy, quản lý và theo dõi thu nhập cũng như khoản thanh toán cho đối tác thông qua cổng đối tác của chúng tôi

Nhóm đối tác thành công

Hỗ trợ chuyên nghiệp cho quá trình làm quen, hướng dẫn và người quản lý thành công đối tác đa ngôn ngữ tận tâm

QUY TRÌNH BA BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG

Làm thế nào để bắt đầu

Đăng ký

Gửi mẫu yêu cầu của bạn

Chấp nhận

Phải mất tới 1-3 ngày làm việc để phê duyệt đơn đăng ký của bạn

Bắt đầu

Cổng thông tin khách hàng của bạn hiện đã sẵn sàng hoạt động! Đăng nhập và bắt đầu!

QUY TRÌNH BA BƯỚC ĐỂ THÀNH CÔNG

Làm thế nào để bắt đầu

Sign-Up

Submit your enquiry form

Get Approved

It takes up to 1-3 business days to approve your application

Get Started

Your client portal is now ready to go! Log in and get started!

Previous slide
Next slide

FXTRADING.com (FXT)- Đối tác thành công của bạn

FXTRADING.com (FXT)- Đối tác thành công của bạn